Vi erbjuder tjänster inom tyska byggsektorn för svenska företag och privatpersoner.

Firma Ellerbecks affärsidé sedan många år är att vara en partner till byggherren från skiss/konstruktion till färdigställande.

Vi erbjuder också våra kunskaper om de tyska byggnormerna, underlag till byggnadstillstånd och liknande. Eftersom vi i huvudsak använder byggkomponenter från Sverige har vi också god kännedom om svenska normer och svensk kvalitet. Att vi talar svenska har här varit en viktig förutsättning.